Portfolio

Konttiratkaisujen konseptointia

AVAINSANAT: KONSEPTOINTI, 3D-VISUALISOINTI, TILASUUNNITTELU

Alkuvaiheen urakointityöhön suunniteltuja kuvia uniikeille konttiratkaisuille. Tarkoituksena oli tehdä alustavia visualisointeja jotka tukevat ideoiden myyntiä sekä selkeyttävät esimerkiksi urakoitsijoiden ja viranomaisten kanssa työskentelyä.

Älykkään viherseinän ohjausyksikkö

AVAINSANAT: TUTKIMUS, KONSEPTOINTI, 3D-VISUALISOINTI, KOTELOINTI, KÄYTTÖLIITTYMÄ

Opinnäytetyönä toteutettu suunnitelma viherseinän ohjauspaneelin sekä keskusyksikön teollisesta muotoilusta sekä sen käyttöliittymäsuunnittelusta. Tavoitteena oli erityisesti saada konseptoitua tuote joka luo vuorovaikutusta käyttäjien ja viherkasvien välillä.

Lights On!

AVAINSANAT: IDEOINTI, INFOGRAFIIKKA, ANIMAATIO, KOMMUNIKAATIO

Metsähallituksen sekä Humakin kanssa yhteistyössä ideoitu ja toteutettu esittelyvideo tuo animaation keinoin tietoa Lights On! -kehityshankkeesta.

Kauppakeskuksen palvelumuotoilua

AVAINSANAT: PALVELUMUOTOILU, KÄYTTÄJÄTYÖPAJA, HILJAINEN TIETO, TILASUUNNITTELU

Forum Kortteli on Turun keskustassa sijaitseva usean eri kiinteistön muodostama katettu ostoskortteli, jossa sijainnista huolimatta on koettu haasteita asiakasvirtojen lisäämisessä.

Muotoilijatiimimme voimin suunnittelimme ja järjestimme korttelin asiakkaille sekä yrittäjille palvelumuotoilutyöpajoja, joiden avulla pyrittiin kartoittamaan toiminnan kipupisteitä. Näiden pohjalta laadittiin parannusehdotuksia, joista osa on saatu jo käytäntöön. Tärkeintä oli kuitenkin se että toiminta avasi keskustelun ja kehittämisen työkaluja yrittäjien ja käyttäjien välille.

Prosessia ohjaamassa ja tukemassa toimi muotoilutoimisto A45.