Tietoa

Onnistunut muotoiluprojekti lähtee liikkeelle käyttäjien tarpeiden ja haasteiden määritelystä sekä ongelman rajaamisesta. Muotoilijan tehtävänä on löytää ratkaisut näihin ongelmiin luovia metodeja hyödyntäen. Lopputuloksena on suunnitelma kokonaisuudesta, jota on helppo integroida osaksi liiketoimintaa sekä esitellä eteenpäin.

Muotoiluprosessin askeleita

Havainnointi ja käyttäjäprofiilit

Muotoiluprosessi lähtee liikkeelle käyttäjätutkimuksesta sekä kenttätutkimuksista. Näiden avulla saadaan muodostettua kokonaiskäsitys siitä, millaisessa ympäristössä lopputuotteen käyttäjät toimivat ja millaisia arvoja he kantavat.

Käyttöympäristö ja ideointi

Seuraavassa vaiheessa luodaan kuvauksia tuotteen potentiaalisista käyttötilanteista nyt ja tulevaisuudessa. Näiden avulla voidaan rakentaa tuoteideoita sekä teknologioiden kohdalla hyödyntämisideoita sekä käyttökohteita.

Konseptisuunnitelmat ja protot

Tässä vaiheessa ideat viedään testaukseen tarkemman konseptoinnin sekä prototyyppien kautta. Tukena ovat erilaiset visualisoinnit, joiden avulla erilaisia variaatioita tuotteeseen voidaan testata helposti.

Lopullinen tuote ja toteutus

Prosessin loppuvaiheessa rakennetaan toiminnallinen prototyyppi sekä lopulliset suunnitelmat tuotteesta jotka ovat valmiina vietäväksi tuotantoon. Työ ei usein kuitenkaan lopu tähän vaan tuotteen kehitystä jatketaan myös tuotannon näkökulmasta.

Muotoilijan esittely

Olen aina pitänyt luontoa ja ympäristöä yhtenä tärkeimpänä elementtinä elämässäni. Siksi suurimpana murheenani onkin se miten elämme resursseja surutta tuhlaten ja koen tämän takia myös omasta alastani sekä sen vaikutuksista esimerkiksi kulutuskulttuurin ylläpitäjänä usein piston sydämessäni. Pikkuhiljaa alamme on kuitenkin heräämässä tällaisen toiminnan kestämättömyyteen ja kiertotalouden ajattelumallit ovat muuttamassa tapaa jolla tuotantoa voidaan viedä järkevämpään suuntaan.

Uskon että luovilla menetelmillä sekä toimialoja ylittävällä suunnittelutyöllä voidaan muuttaa maailmaa taas parempaan päin. Tässä muutoksessa muotoilija toimii tietynlaisena tulkkina ja konkretisoijana ihmisten ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa sekä on avittamassa ajatustenvaihdossa siitä kaikesta mikä on mahdollista.

Parhaimmillani olen projekteissa joissa haetaan kestäviä ratkaisuja tai käyttötarkoituksia uudenlaisille teknologioille ja materiaaleille. Tulen mielelläni mukaan projekteihin jo alkuvaiheessa, jotta pääsemme yhdessä kehittämään polun tuotekehitykselle ja rakentamaan onnistuneen kokonaisuuden.